Paulo Franke

01 outubro, 2015

O BLOG-ARTE de minha esposa Anneli

www.annelifranke.blogspot.com


Adicione à sua barra de enderecos.

Uma fonte de refrigério inesgotável.


Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....


The Lord's right hand is lifted high; the Lord's right hand has done mighty things! Psalm 118:16 Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on voimallinen. Psalmi 118:16 A mão direita do Senhor é exaltada! A mão direita do Senhor age com poder! Salmo 118:16. Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting. Psalm 118:16




Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Salmo 98:1 Sing unto the Lord a new song, for he has done marvellous things. Psalm 98:1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmellisiä tekoja. Psalmi 98:1 Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Psalm 98:1

Amer-yhtymä Oy



You do not have, because you do not ask God. Tiago 4:2 Nada tendes porque não pedis. Tiago 4:2 Mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Jaakob 4:2 Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Jakob 4:2

NordForm90




The fruit of righteousness will be peace; the effect of righteousness will be quietness and confidence for ever. Isaiah 32:17 O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Isaias 32:17 Ja vanhurskauden hedelmä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus joka kestää iäti. Jesaja 32:17 Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig ro och trygghet. Jesaja 32:17

Ritva Reinilä



And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love. 1 Cor. 13:13Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três: porém o maior destes é o amor. 1 Cor. 13:13. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 1 k. kor. 13:13. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 kor. 13:13

Bornelings



Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29 Blessed are those who have not seen and yet have believed. John 20:29 Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Johannes 20:29 Saliga de som inte har sett men ändå tror. Johannes 20:29




Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55:22 Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Hän ei ikinä salli hurskaan sortua. Psalmi 55:23. Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous fall. Psalm 55:22 Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta. Psalm 55:23

1 Comments:

Postar um comentário

<< Home